Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? | ON Dijital Bankacılık

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? | ON Dijital Bankacılık Altın Yatırımı Nedir? Hisse Senedi Nedir? Devalüasyon Nedir? Arbitraj Nedir? Depozito Nedir? Faaliyet Belgesi Nedir? E Pin Nedir? Finansal Okuryazarlık Nedir? Findeks Kredi Notu Nedir? Emekli Maaşı Hesaplanırken Neler Dikkate Alınır? Nakit Avans ve Kredi Arasındaki Fark Nedir? | On Mobil Ciro Nedir? Tevkifatlı Fatura Nedir? e-Fatura Nedir? Konut Sigortası Nedir? Anonim Şirket Nedir? İşsizlik Sigortası Nedir? Kapora Nedir? Paranızı Değerlendiren Mevduat Hesabı Nedir? Resesyon Nedir? Provizyon Nedir? Tapu Nedir ve Neden Önemlidir? Cari Açık Nedir? Broker Nedir? Ne İş Yapar? | ON Dijital Bankacılık İndikatör Nedir? Ne İşe Yarar? | ON Dijital Bankacılık DAX Nedir? DAX40 Endeksi Nedir? | ON Dijital Bankacılık Pasif Gelir Nedir? | ON Dijital Bankacılık Volatilite Nedir? Nasıl Ölçülür? | ON Dijital Bankacılık Konsolidasyon Yöntemleri ve Önemi | ON Dijital Bankacılık Tahvil Nedir? Ne İşe Yarar? | ON Dijital Bankacılık Borsada Açığa Satış Nedir?| On Mobil IBAN Numarası Nedir? IBAN Numarası Kaç Haneli Olur? | On Mobil Halka Arz Nedir? Halka Arz Hisseleri Nasıl Alınır? Debit Kart Nedir? Debit Mastercard Ne Demek? Kripto Para Nedir? Sanal Para Birimleri Nelerdir? ABD Dolar Endeksi (DXY) Nedir? Nasıl Hesaplanır? CDS Nedir? CDS Risk Primi Nasıl Hesaplanır? | On Mobil Kira Artışı Neye Göre Yapılır? Nasıl Hesaplanır? Hasarlı ve Yırtık Para Değişimi Nasıl Yapılır? Temettü Nedir? Hedge nedir? Araçlarda Benzin Tasarrufu Nasıl Yapılır? Akaryakıt Fiyatları Neye Göre Belirlenir? Temerrüt nedir? Nominal Değer Nedir? Emtia Nedir? Emtia Yatırımı Nasıl Yapılır? Eurobond Nedir? Eurobond Yatırımı Nasıl Yapılır? SWIFT Nedir? Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır Ve Nasıl Ödenir? Sanal Kart Nedir? Nasıl Oluşturulur? Big Mac Endeksi Nedir? Nasıl Hesaplanır? 50/30/20 Kuralı Nedir? Bütçe Yönetiminde Ne İşe Yarar? Deflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir? Rayiç Bedel Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kredi Notu Nasıl Yükselir? Yatırım Fonu Türleri Kredi Notu Nedir? Enflasyon Nedir?

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? | ON Dijital Bankacılık

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? | ON Dijital Bankacılık

Bilanço tanımını finans raporu olarak vermek mümkündür. Bu rapor, bir şirketin finansal durumunu belirtir. Belirli bir zamandaki varlıklarını (aktiflerini), borçlarını (pasiflerini) ve öz kaynaklarını gösterir. Bir tür denklik ilkesine dayanır. Varlıkların, borçların ve öz kaynakların toplamı birbirine eşit olmalıdır.

Söz konusu raporda varlık tarafı yani aktifler ikiye ayrılır. Dönen varlıklar kısa vadelidir. Nakitler, stoklar ve alacaklar dönen varlıklardır. Durulmuş varlıklar ise uzun vadelidir. Makineler, binalar ve patentler, durulmuş varlıklar arasında sıralanabilir. Borçlar da uzun ve kısa vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Ödemeler ve ticarî borçlar, kısa vadelidir. Nispeten büyük kredi veya borçlar ise uzun vadeli pasiflerdir. Öz kaynaklar ise şirketin sahip olduğu tüm varlık, sermaye, ortaklık payları, kârlar ve benzerî unsurlardır.

Tüm bu borçlar ve öz kaynaklar, varlıklara eşittir. Şirketin ne kadar varlığı olduğunu bu rapordan görmeniz mümkündür. Borçlar ve sahip olunan öz kaynaklar ise şirketin finansal sağlığını ve muhtemel geleceğini belirtir. Tüm bu belirtiler, raporun hazırlandığı zaman dilimi için geçerlidir.

Bilanço Tablosu Nedir?

Bilanço tablosu, resmî finansal rapordur. Genellikle bir çeyreği gösterir. Yıl sonu raporu olarak hazırlanması da mümkündür. Şirket kalemlerine göre bu tablonun büyüklüğü ve içerik hacmi değişkenlik gösterir. Ancak kendinize göre geliştirebileceğiniz standart bir tablo mevcuttur.

Bilanço Defteri Nedir?

Bilanço defteri şirketin finansal durumunu kaydetmek ve izlemek amacıyla tutulan muhasebe kaydıdır. Bu deftere şirketin finansal faaliyetleri düzenli olarak kaydedilir. Bu defterlerde bilanço tablosu oluşturmak için hazır şablonlu sayfalar mevcuttur. Varlık ve borç kalemlerini, öz kaynakları, gelir ve giderleri ve diğer finansal bilgileri bu deftere rahatlıkla yazabilirsiniz.
Muhasebe işlemleri sırasında anlık olarak bu defterde kayıt toplarsanız finansal hareketlerinizi takip etmeniz kolaylaşır. Ayrıca zamandan da kazanmış olursunuz. Bu kayıtları toplayıp, düzenleyip sınıflayarak içinde bulunduğunuz çeyreğin raporunu hazırlayabilirsiniz. Sonraki dönemler için de saklanan bu bilgilere dönüp bakarak ilgili karşılaştırmaları yapabilirsiniz. Elbette tüm bu kayıtları dijital ortamda da tutmayı ihmal etmemelisiniz.

Şirketler Neden Bilanço Tutmalı?

Şirket bilançolarının kayıt altına alınma sebeplerinden ilki şeffaflıktır. Şirketin finansal hareketlerini ve sağlık durumunu paydaşlarına, yatırımcılarına, hissedarlarına, devlet kurumlarına ve kredi verenlere açıkça gösterebilmesi gerekir. Bilanço özelliklerinden biri de bu şeffaflığı yaratarak güven vermesidir.
Yine yatırımcılar şirketin mali durumu hakkında bilgi almak istersen bu raporlara bakabilirler. Eğer yatırımcı şirketin sağlam temellere dayandığını görürse uzun vadeli planlar yapabilir. Böylece şirketinizin değeri artar. Yatırımcıya verdiğiniz güven, kredi alabileceğiniz kuruluşları da etkiler. Sağlık bir bilanço ile kredi güveni kazanabilirsiniz.
Finansal durumu belgelemek, yasal bir gerekliliktir. Şirket raporunuzu her çeyrek, ilgili merciye beyan etmeniz şarttır. Vergi ödemeleri ve yükümlülükler için de rapor çıkarmaya ihtiyacınız vardır. Tuttuğunuz raporlar tüm bu gerekliliklerin yanı sıra stratejik kararlar sırasında da size yardımcı olur. Finans raporunuza bakarak yatırım yapma, maliyet düşürme ve yeni pazarlara girme gibi kararları daha sağlıklı alabilirsiniz.

İşletmelerin Hazırlayabileceği Bilanço Türleri Nelerdir?

Şirketlerin hazırlayabilecekleri farklı bilanço takvimi çeşitleri mevcuttur. Bu türleri genel olarak altıya ayırmak mümkündür. Söz konusu rapor çeşitleri şunlardır:
 1. Genel (Standart) Bilanço: Aktifler ve pasifler olmak üzere iki bölümden oluşur. Şirketin genel finansal durumunu gösterir.
 2. Konsolide Bilanço: Birden fazla şirkete ait finans raporunun birleştirilmesiyle oluşturulur. Ana şirketin yanı sıra bağlı kuruluşların finansal durumunu da gösterir.
 3. Karşılaştırmalı Bilanço: İki veya daha fazla farklı döneme ait raporu karşılaştırarak hazırlanır.
 4. Konsolide Karşılaştırmalı Bilanço: Hem farklı dönemlerin hem de ayrı şirketlerin raporlarını karşılaştırmak için hazırlanır.
 5. Özel Amaçlı Bilançolar: Proforma bilanço, planlanan bir işlemin veya değişikliğin potansiyel etkilerini göstermek için hazırlanır. Varsayımsal rapordur. Birleşme ve devralma bilançosu ise şirketlerin bir araya gelmeleri veya el değiştirmeleri durumunda hazırlanır.
 6. Bütçeyle Karşılaştırmalı Bilanço: Gerçekleşen finansal sonuçların önceden belirlenmiş bütçe hedefleriyle karşılaştırması amacıyla oluşturulur.

Bu rapor türleri, farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Siz de kendi şirketinizin muhasebe gerekliliklerine yönelik farklı raporlar hazırlayabilirsiniz. Uygun birkaç rapor türünü seçerek finansal sağlığınız hakkında daha derin bilgiler edinebilirsiniz.

Bilançoya Dahil Edilmesi Gereken Kalemler Nelerdir?

Bilanço kalemleri şirket türüne göre değişkenlik gösterebilir. Ancak rapora dâhil edilmesi gereken belirli kalemler vardır. Başlıca kalemleri aşağıdaki listede bulmanız mümkündür.

 • Dönen varlıklar
 • Duran varlıklar
 • Kısa vadeli borçlar
 • Uzun vadeli borçlar
 • Öz kaynaklar
 • Stoklar
 • Alacaklar
 • Amortismanlar
 • Nakit ve nakit benzerleri

Yukarıda sayılanlar temel kalemlerdir. Şirketin büyüklüğüne, iş modeline ve faaliyet gösterdiği sektöre göre kalemler artabilir. Muhasebe standartlarına uygun olarak tüm kalemlerin raporda gösterilmesi gerekir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço hesaplamak için öncelikle gelir tablosu, defterler, mali çizelgeler, varlık ve borç listeleri gibi gerekli tüm belgeleri toplayın. Aktifleri belirleyerek listeleyin. Ardından pasifler için de aynı işlemi uygulayın. Denklik ilkesini sağlayın. Raporunuzu muhasebe standartlarına uygun olarak formatlayın. Rapora son hâlini verin. İncelemesi için bir uzmana gönderin. Onaylanan raporu şirket yönetimine sunabilirsiniz.

Finansal Durum Takibi: Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Bilanço analizine tabloyu detaylıca inceleyerek başlayın. Finansal oranları hesaplayın. Likidite, kaldıraç ve karlılık oranları, bunlara dâhildir. Ardından kalemlerdeki trendleri ve değişiklikleri inceleyin. Geçmiş dönemlere ait raporlarla karşılaştırın. Karşılaştırmayı aynı sektördeki ve benzer ölçekteki şirketlerin raporlarıyla da gerçekleştirin. Şirketinizin risklerini ve güçlü yönlerini belirleyin. Uzman görüşlerini ve raporları inceleyin. Elde ettiğiniz sonuçlar ışığında şirketinizin geleceği hakkında stratejik kararlar alın. Riskleri azaltıp güçlü yanları ortaya çıkaracak adımlar bularak analizi tamamlayabilirsiniz.

Bilanço Örneği

Bilanço örneği için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablonun satırlarını kalemlerinize göre artırıp azaltabilir ve boş sütunlara ilgili rakamları yazarak raporunuzu tamamlayabilirsiniz.

… İşletmesinin …/…/… Tarihli Bilançosu
AKTİFPASİF
Dönen Varlıklar.......................................K.V. Yabancı Kaynaklar.....................
Hazır Değerler
Malî Borçlar
Menkul Kıymetler
Ticarî Borçlar
Ticarî Alacaklar
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
Stoklar
Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer Dönen Varlıklar
U.V. Yabancı Kaynaklar
Duran Varlıklar
Malî Borçlar
Mali Duran Varlıklar
Öz Kaynaklar
Maddi Duran Varlıklar
Ödenmiş Sermaye
Birikmiş Amortismanlar
Sermaye Yedekleri
Dönem Net Kârı
Aktif (Varlıklar) Toplamı
Pasif (Varlıklar) Toplamı

Bu tablo yardımıyla rahatlıkla finans raporunuzu çıkarabilirsiniz. Finansal sağlığınızı artırmak için yapacağınız işlemlerde Burgan Bank’a güvenebilirsiniz. ON Mobil’i indirerek yerinizden kalkmadan güvenli ve kolay işlem yapmanın konforunu yaşarsınız.

* Sadece bilgi amaçlıdır, banka açısından bir bağlayıcılığı yoktur.

Deflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

ON’u indirerek, şubeye gitmeden kazanmaya başlayın!

Hesap Aç