Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızın aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleriI.Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i.PaylarVar-
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
v.Pay endekslerine dayalı türev araçlar--
vi.Diğer türev araçlar--
II.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i.Paylar--
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
v.Pay endekslerine dayalı türev araçlar--
vi.Diğer türev araçlar--
III.Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt içinde
i.Paylar--
ii.Diğer menkul kıymetlerVar-
iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleri--
iv.Paya dayalı türev araçlar--
v.Pay endekslerine dayalı türev araçlarVar-
viDiğer türev araçlarVar-
IV.Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti-
V.Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti-
VI.Halka Arza Aracılık Faaliyeti-
i.Aracılık Yüklenimi-
ii.En iyi gayret aracılığı-
VII.Saklama HizmetiYurt içinde
i.Sınırlı Saklama HizmetiVar
ii.Genel Saklama Hizmeti-


Yan Hizmetler

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulmasıVar
Kredi ya da ödünç verilmesiVar
Döviz hizmetleri sunulmasıVar
Genel yatırım tavsiyesi sunulmasıVar
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması-
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması-
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılmasıVar

Emir İletimine Aracılık

Burgan Bank tarafından Emir İletimine Aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerini müşteri adına ve hesabına veya kendi adına müşteri hesabına ''borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine'', '6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 37 nci maddesinin birinci fıkrası (C) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa" iletmek suretiye gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Burgan Bank Emir İletimine Aracılık faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerinin emir iletimi aracılığı kapsamında yerine getirildiği BİST Pay Senedi Alım-Satım İşlemleri ve VİOP (BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Alım Satım İşlemlerini kapsar.

İşlem Aracılığı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 nci maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında işlem aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendic adına ve müşteri hesabına Banka tarafından 'borsalar yada teşkilatlanmmış diğer Pazar yerlerine' ve 'Kanun'un 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa' iletmek suretiye gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Burgan Bank İşlem Aracılığı faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyla ilgili alım veya satım emirlerinin işlem aracılığı kapsamında yerine getirildiği Borçlanma Araçları ve Yatırım Fonları ürünlerini kapsar.


Portföy Aracılığı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 nci maddesinin (c) bendi kapsamında portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder.

Burgan Bank İşlem Aracılığı faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası ürünleriyle ilgili alım veya satım emirlerinin karşı taraf olarak yerine getirildiği Borçlanma Araçlarını ve Tezgahüstü Türev Ürünlerini kapsar.

Sınırlı Saklama

Burgan Bank A.Ş. tarafından işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçları ile halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına, Banka politika ve prosedürlerine uygun olarak sınırlı saklama hizmeti için uygulanacak yöntemlerin ve uyulması gereken kuralların belirlenmesidir.

Sınırlı Saklama hizmeti kapsamında müşteri hesaplarına ilişkin tutulan tüm kayıtların; müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının ve nakdin herhangi bir anda başka bir müşterinin hesabından veya kendi varlıklarından ayırt edilebilecek nitelikte tutulması ve hak sahipleri ile bu kişilerin haklarını ve Bankanın her bir müşteriye olan yükümlülüklerini tam ve doğru olarak yansıtması esası benimsenmiştir.


Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler ile Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimler

Müşterilerimiz Bankamızın İnternet Bankacılığı Sayfası ve Mobil Uygulamamız üzerinden;

- Fon Alım / Satım,

- Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin bankamızın Sözleşme ve Formlarının onaylanması,

- Uygunluk testinin alınması,

- Aylık hesap ekstrelerinin görüntülenmesi,

işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Varsa Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşu Tanıtıcı Bilgileri

Burgan Yatırım A.Ş.

2001 yılında, önceki adıyla İstanbul Menkul Değerler A.Ş. olarak İMKB hisse senedi piyasasında aracılık ve kurumsal finansman hizmeti vermekte olan kurumum, Mısırlı yatırım şirketi HC Securitiesand Investment Egypt tarafından satın alınmasının ardından finansal faaliyetlerini HC İstanbul ismiyle sürdürdü. 2005 yılında Yunanistan'ın önde gelen finans kuruluşlarından Eurobank EFG Group tarafından satın alınan HC İstanbul, faaliyetlerini EFG İstanbul olarak sürdürmeye devam etti.

2012 yılı Aralık ayında ikinci sahiplik değişikliğinin gerçekleşmesiyle HC İstanbul'dan Burgan Yatırım'a uzanan yolculuğunu tamamlayan şirket, Kuveyt'in öncü finansal kuruluşlarından Burgan Grup'un üyesi olarak yoluna devam etmektedir.

Türk sermaye piyasalarında aracılık, kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarında Türkiye'nin lider kuruluşları arasında yerini alan Burgan Yatırım, bugün yerli - yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcı profillerinin tamamına hizmet vermekte olan bir aracı kurumdur.

www.burganyatirim.com.tr adresinden firmaya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yasal Bilgiler

1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu politikanın amacı, Burgan Bank'ın alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirlerlerinin lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

2. GENEL
Burgan Bank (Banka), alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak müşteriler için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirlerini lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tüm gerekli makul adımları atmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bu politika, bankanın müşterileri namına talimat alma, yönlendirme veya gerçekleştirme esnasındaki işlem gerçekleştirme kalitesine dair ilkeleri belirlemektedir. Bankanın üst yönetimi politikanın uygulanmasını takip eder ve verimliliğini sistematik olarak değerlendirir. Banka, işbu politika ile emirlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli adımların atılabilmesini sağlar.
Politika, müşterilerle yapılan tüm işlemleri düzenleyen yasal gereksinimler çerçevesinde uygulanmaktadır.
Bu politika, Ek.A' da açıklanan enstrümanlar için geçerlidir.

3. EMİR İLETİM VE GERÇEKLEŞTİRME KRİTERLERİ
Emir iletim ve gerçekleştirme politikası Bankanın müşteri talimatlarını alıp lehine faaliyet gösterilen kuruluşa iletirken, finansal enstrümanlarla ilgili talimatları müşteriler adına gerçekleştirirken ve finansal enstrümanlarla ilgili emirleri karşı taraf olarak karşılarken, müşterileri için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek üzere uyguladığı bir dizi düzenleme ve prosedürdür.
Banka, müşterileri için en iyi olası sonuçları elde etmek amacıyla şu faktörleri göz önünde bulundurur:
 • Finansal enstrümanın fiyatı
 • Talimatın gerçekleştirilmesinden kaynaklanan, müşterilere uygulanacak işlem maliyetleri (komisyonlar, düzenleme ve diğer ilişkili ücretler)
 • Bankanın sağlayabileceği işlem gerçekleştirme hızı
 • Eksiksiz işlem gerçekleştirme ve takas olasılığı
 • Talimata konu işlemin büyüklüğü ve tipi ile beraber talimatın gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer hususlar.
4. EMİR İLETİMİ VE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müşteri talimatlarını gerçekleştirmeyi etkileyen faktörlerle ilgili önemli hususlar, emir iletim ve gerçekleştirme kriterlerine göre farklılık gösterir ve aşağıdaki kriterlere göre yapılandırılır:

4.1. Toplam Fiyat
Banka, talimatın gerçekleştirilmesine ilişkin 'toplam fiyat'ı çok önemli bir faktör olarak görür ve en iyi olası sonucu bu faktör temelinde tanımlar. Talimat gerçekleştirme toplam fiyatı; finansal enstrüman bedelini ve piyasa işlem masraflarını, takas ve ödeme masraflarını, üçüncü şahıslara ödenen diğer masrafları, talimatın gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilişkili tüm işlem masrafları da dahil olmak üzere her bir piyasadaki tüm işlem gerçekleştirme masraflarını temsil etmektedir.
4.2 Emrin özellikleri
Piyasa üzerinde büyük etkisi olacak veya piyasanın mevcut likiditesini aşacak büyüklükteki (normal piyasa büyüklüğüne kıyasla) ölçekli emirlerde, bir talimatın kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi ve takasının tamamlanması olasılığı en önemli faktörlerdir.

4.3 Finansal enstrümanın özellikleri
Banka, işlem gerçekleştirme faktörlerinin ilgili önemini tanımlarken finansal enstrümanın özelliklerini göz önünde bulundurur.
Organize piyasalarda alım-satımı yapılan sermaye piyasası araçları söz konusu olduğunda, eğer piyasada gerekli likidite ve ilan edilmiş fiyatlar da mevcutsa, Banka talimatın yürütülmesi ile ilgili fiyat ve maliyetleri en önemli yürütme faktörleri olarak ele alır.
Organize piyasalar dışında alım-satımı yapılan (örneğin tezgah üstü türev araçlar) ve piyasada ilan edilmiş fiyatı bulunmayan ürünler için Banka, işlem gerçekleştirebilme ve takasını tamamlama ihtimalini en önemli faktörler olarak ele alır.
Banka tarafından müşteri adına geliştirilmiş ve ihtiyaca yönelik özelliklere sahip (örneğin, yapılandırılmış ürünler) ve Bankanın karşı taraf olduğu ürünlerle ilgili olarak, Banka müşterinin talebi üzerine yapılandırma ile ilgili bilgi verir.
Banka tarafından müşteri adına alınan ve Bankanın karşı taraf olduğu ürünlerle ilgili olarak, müşterinin talebi üzerine ürünlerle ilgili detaylı bilgiler ve senaryo analizleri müşteri ile paylaşılır.

4.4 Piyasanın özellikleri
Bir talimatın gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen piyasaya bağlı olarak farklılık gösterilebilir. Bu politika ile Banka, en iyi işlem gerçekleştirme sürekliliği elde edebileceği kurumları EK B'de tanımlar.

5. TALİMATIN ALINMASI, İLETİLMESİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Banka, müşteri talimatlarını aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilir:
 • Bankanın üyesi olduğu organize piyasalarda doğrudan,
 • Bankanın yazılı olarak sözleşme yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla,
 • İşlemin karşı tarafı olarak kendi portföyü adına
 • Bir finansal enstrüman sadece bir piyasada işlem görüyorsa veya Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda Banka talimatı ilgili kuruluş/piyasaya yönlendirmekle müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
Belirli bir talimatla ilgili olarak toplam fiyat dışındaki yürütme faktörlerinin en önemli faktörler olduğu düşünülmesi durumunda, bu talimat söz konusu faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Banka, talimatları gerçekleştirilmek üzere üçüncü şahıslara yönlendirdiğinde, yönlendirilen taraf müşteri talimatlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için tüm makul adımları atacaktır.Banka, düzenli ve devamlı olarak üçüncü şahısların emir gerçekleştirme politikalarını takip eder ve bir talimatın yönlendirilmesi için seçilen üçüncü şahısların benzer standartları karşılayan resmi bir "Müşteri Emrlerinin Gerçekleştirilmesine Dair Politika"ya sahip olup bunu uygulamalarını sağlamak için makul adımları atar.

6. EMİR İLETİM VE GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASININ TAKİBİ
Banka, müşteri talimatlarının alımında/iletilmesinde ve gerçekleştirilmesinde politikaya bağlı kalınıp kalınmadığını takip etmek için gerekli kontrolleri ve prosedürleri oluşturmuş olup bu politikadaki sapmaları tespit etmektedir.
Bankanın tüm İş Birimleri, müşteri işlemlerinde işlem gerçekleştirme yaklaşımını belgeleyen gerekli kayıtları tutmaktadır.
Banka "Müşteri Emirlerinin İletilmesi ve Gerçekleştirilmesi Politikası" ve ilgili düzenlemeleri müşteri açısından en iyi sonuçlar elde edilecek şekilde emirlerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek önemli değişiklikler meydana geldiğinde gözden geçirmektedir.

EK. A FİNANSAL ENSTRÜMANLAR
Müşteri Emirlerinin İletilmesi ve Gerçekleştirilmesi Politikası şu finansal enstrümanları kapsar:
 • Hisse Senetleri
 • Borçlanma Araçları
 • Yatırım Fonları
 • Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, faize, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçlar

EK. B KURUMLAR
Banka müşteri emirlerini aşağıdaki kurumlara iletmektedir:

Burgan Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. (www.burganyatirim.com.tr)
Profesyonel Müşteri Sınıfına dahil olunması halinde talep edilen yatırım ürün ve hizmetlerinin taşıdığı risk doğrultusunda Müşteriye uygunluğunun ölçülmesi amacıyla Genel Müşterilere uygulanan "Uygunluk Testi" Profesyonel Müşteri Sınıfına uygulanmaz.
Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin) "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68inci maddesinin birinci fıkrasına göre, saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca tüzel olmayan genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
d) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Burgan Bank A.Ş web-sitesi "Burgan Bank" ve bu web sitesi nezdinde internet şubesinin kullanılması sırasında tarafınızdan verilmiş olunan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla Burgan Bank A.Ş.'nin gizlilik yükümlülükleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Burgan Bank A.Ş, web sitesini kullanarak gerçekleştirilecek işlemler bakımından gizliliği korumak amacıyla en yüksek ve güvenilir seviyede gerekli önlemleri alarak yeterli özeni göstermiş bulunmaktadır.
Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri müşterilerin onayı alınmaksızın veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
Burgan Bank A.Ş., Müşteriler tarafından web sitesi ve internet bankacılığı kullanımı sırasında temin edilen bilgileri, ilgili kanunları ile bilgi isteme yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından talep edildiğinde Müşteri'nin onayına tabi olmaksızın vermekle yükümlüdür. Burgan Bank A.Ş., kanunda belirtilen resmi kuruluşlar veya düzenleyici kurumlar tarafından Müşteri'ye ilişkin Burgan Bank A.Ş. nezdinde bulunan herhangi bir bilgi veya belge talep edilmesi halinde işbu bilgilerin veya belgelerin asıllarını veya kopyalarını vermekle yükümlü olacağı gibi, verilen bu bilgiler gizlilik ihlali sayılmayacak ve Burgan Bank A.Ş.'nin Müşteri'ye karşı hiç bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Burgan Bank A.Ş.'nin web sitesi ve internet bankacılığı kapsamında gizlilik yükümlülüğü sadece Müşteriler tarafından burgan.com web sitesi'nde yapılan işlemler veya bu web sitesinde müşterilerin bilgi girişi yaptıkları hususlar ile sınırlıdır.

İş Sürekliliği Yönetiminin temel amacı, bir felaket, kriz veya kesinti durumunda Banka varlıklarının korunmasını, hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasını, kesinti ve veri kaybının kabul edilebilir bir düzeyde devamını ve en kısa sürede normal çalışma şartlarına dönülmesinin sağlanmasıdır.

İş Sürekliliği Yönetimi üç ana yapıdan oluşur;

- Kriz Yönetimi ve İletişimi
- İş kurtarma
- Acil durum

Yönetim Kurulu onaylı İş Sürekliliği Yönetimi Politikası ve Genel Esasları, İş Sürekliliği Planı ve bu kapsamda hazırlanmış Acil Durum Planı, Olağanüstü Durum Planı, Bilgi Sistemleri Süreklilik Planı, Kriz Yönetim ve İletişim Planı ile Banka’nın kritik faaliyetlerinin ve müşterilerine sunduğu hizmetlerinin devamlılığını, kesintiye uğratabilecek risklerin azaltılması ve olası kesinti durumlarında kritik faaliyetlerin ve müşterilere verilen hizmetlerin kabul edilebilir süreler içerisinde yasal düzenlemelere uygun olarak işler hale getirilmesini hedeflenmektedir. Asgari yılda bir kez düzenli olarak İş Sürekliliği / Olağanüstü Durum Testleri yapılmakta ve gerekiyorsa ilgili planlar güncellenmektedir.

İş sürekliliği Yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti durumunda bankanın öncelikleriyle uyumlu olarak kritik faaliyetler ve müşterilere verilen hizmetlerin sürdürülmesine ve ilgili mevzuata uyum sağlanmasına yönelik oluşturulan İş Sürekliliği Planı aşağıdaki konuları kapsar:

- İş sürekliliği kapsamına dahil edilen faaliyetler, iş etki analizleri ve kurtarma stratejileri,
- Acil Durum Planı,
- Olası afet durumları ile ilgili daha iyi bilgi ve insan kaynaklarının bilinçlendirilmesi,
- Planların test edilmesi, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
- Farklı kesinti senaryolarının faaliyetler üzerinde yaratabileceği muhtemel riskler ve bunların potansiyel etkileri,
- Kritik faaliyetleri yerine getirecek çalışanlar ve gerektiği durumlarda onların alternatif çalışma alanlarına geçişi,
- BT Sürekliliği, haberleşme altyapısı ve Felaketten Kurtarma Planı,
- Dış kaynaklar (tedarikçiler),
- İştirakler

Etkin bir iş sürekliliği yönetimi için;

- Komite ve ekipler oluşturulmuş, sorumluluklar belirlenmiştir
- Mali tablolar ve mevcut mevzuat gereği tutmakla yükümlü olduğu muhasebe işlemlerinin her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı olarak ve/veya elektronik ortamda yasal sürelerine uygun şekilde saklanmaktadır.
- Bilgi sistemleri, veri ve uygulamaları yedeklenmekte, herhangi bir felaket durumunda iş sürekliğini sağlamak ve Bankanın faaliyetlerine devam edebilmesi için farklı bir lokasyonda olağanüstü durum merkezi (ikincil sistemler) mevcuttur.
- Kritik faaliyetlerin sürdürebilmesine yönelik iş birimleri için gerekli donanımın yer aldığı alternatif çalışma lokasyonu kullanıma hazır durumda bulunmaktadır.
- Müşterileri etkileyecek acil ve beklenmedik durumlarda olay özelinde alınan önlemler ve müşteri bilgilendirmeleri ve iletişim sms veya e-mail, web sayfası, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi gibi Bankamız iletişim kaynaklarından sağlanacaktır.

Ayrıca müşteriler aşağıdaki kanallardan da Banka ile iletişime geçebilirler;
- 08502228222 - Burgan Bank, 08502222910- ON – Müşteri hizmetleri
- 0212 371 37 37 –santral, 212 357 0819 fax
- www.burgan.com.tr – web sitesi
- burganbank@hs03.kep.tr – e-posta
- Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 34485 Sarıyer / İstanbul, Türkiye – mektup

Sayfada yer alan bilgilere, Burgan Bank A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir. Bu bilgiler genel nitelikte olup alım-satım kararını destekleyici bilgiler verilmemektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi, veri, istatistiki data yayınlandığı tarihte güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olup, sunulan bilgi ve verilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Söz konusu bilgiler, yatırım kararını yönlendirme amacı veya herhangi bir getiri vaadi içermemektedir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bundan dolayı uğranılacak zarardan Burgan Bank A.Ş. çalışanları, yöneticileri veya ortakları sorumlu tutulamaz.
 • Günümüzde internet kullanıcı sayısının, uygulama çeşitliliğinin artması ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek olması ile birlikte bilgisayar ağları ve şifreleme sistemleri üzerindeki zaaflar ve güvenlik riskleri de artmaktadır. Bankamız bilgi teknolojilerinden kaynaklanabilecek risklerin etkilerini en aza indirebilmek için yönetmeliklerle belirlenen periyodik risk analizleri ve aksiyon planlarını yapmaktadır.
 • Siz müşterilerimizin karşılaşabileceği bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin etkisini en aza indirmek için alınabilecek önlemler aşağıda kısaca belirtilmiştir. Müşterilerimiz şüphelendikleri her türlü durum ve işlem için alternatif kanal olarak 0850 222 82 22 numaralı Çağrı merkezimizde ve şubelerimize başvurabilirler
 • Size gelen e-postalardan verilen linkler ile internet bankacılığına girmeyiniz. Sadece Burgan Bank resmi sitesinde bulunan (www.burgan.com.tr) "İnternet Bankacılığı Giriş" ikonuna tıklayarak giriniz.
 • Size gelen e-postalarda kullanıcı adı, E-Parola ya da diğer kişisel bilgileriniz istenirse ya da bu bilgileri isteyen sayfalara bağlantı (link) verilirse kesinlikle girmeyiniz.
 • Burgan Bank müşterilerinden hiçbir şekilde e-postayla bilgi talep etmemekte ve bağlantı (link) yollamamaktadır. Eğer böyle bir e-posta alırsanız guvenlik@burgan.com.tr adresine gönderiniz ve ardından derhal siliniz.
 • Kullanıcı Adı ve E-Parola kolay tahmin edilebilir kişisel bilgilerinizden (isim, doğum yeri, doğum tarihi vb.) oluşturmayınız.
 • Kişisel bilgilerinizi, Kullanıcı Adı ya da E-Parola kesinlikle kimseyle paylaşmayınız, bir yerde yazılı olarak tutmayınız, internet bankacılığına girerken kimseye göstermeyiniz.
 • Her yerde aynı kullanıcı adı ve E-Parola kullanmayınız. Örn: E-posta adresinize erişmek için kullandığınız kullanıcı adı ve E-Parola ile internet bankacılığında kullandığınız kullanıcı adı ve E-Parola aynı olmamalıdır.
 • İnternet bankacılığı oturumu belli bir süre sonra otomatik olarak kapanıyor olsa da, Güvenli Çıkış butonuna basmadan bilgisayarınızın başından ayrılmayınız.
 • Bilgisayar güvenliği olmayan veya güvenliğinden emin olmadığınız (internet cafe gibi) ortamlardan internet bankacılığına girmemeye özen gösteriniz.
 • Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sisteminin (Windows, Linux vb.) yayıncısının web sitesinden güncellemeleri indirerek işletim sisteminizin olası güvenlik açıklarını kapatınız.
 • Bilgisayarınıza anti virüs ve anti spyware yazılımları kurmanız ve bu yazılımları güncel tutmanız güvenliğiniz açısından önemlidir.
 • Bilgisayarınıza İnternet Güvenlik Duvarı (Firewall) programını kurarak bilginiz dışında bilgisayarınızdan başka bir kullanıcıya dosya gönderilmesini ya da bilgisayarınıza uzaktan erişimi önlemiş olursunuz.
 • Web tarayıcınızın sağ alt ya da üst köşesindeki 256 bit SSL güvenlik uyarısına dikkat ediniz. Bu simgeyi görmediğiniz takdirde kesinlikle giriş yapmayınız.
 • Bilgisayarınıza lisanssız ya da kaynağı belli olmayan yazılımları yüklemeyiniz.
 • Güvenli olmayan web sitelerinden dosya ya da program indirmeyiniz.
 • Belli periyotlarda şifrenizi değiştirmenizi zorunlu kılıyoruz. Ancak siz de istediğiniz zaman Kullanıcı Adı ve E-Parola değiştirebilirsiniz.
 • Hesap hareketlerinizi kontrol ediniz. Size ait olmadığını düşündüğünüz bir işlem gördüğünüz takdirde zaman kaybetmeden Bankamızla temasa geçiniz.
 • İnternet bankacılığına her girişte, son başarılı giriş tarihini ve son başarısız denemenin yapıldığı tarihi kontrol ediniz.
 • Güvenliğiniz için sanal klavyeyi kullanırken "Bekleyerek Giriş" seçeneğini tercih ediniz.
 • İnternet Bankacılığımızı ziyaretiniz boyunca anlık mesajlaşma programlarınızı (Whatsapp vb) kapalı tutunuz.
 • Telefonda kendisini Savcı, Hakim, Polis gibi kamu personeli olarak tanıtan şahısların para ve TL Yükleme taleplerine itibar etmeyiniz ve en yakın emniyet birimi ile irtibata geçiniz.
 • İnternet şubesine girişlerde sertifika yüklemesi, telefonu numarası ve/veya marka-model bilgisi istememekteyiz, bu tip bir durumla karşılaştığınızda şubeniz veya 0850 222 8 222 ile iletişime geçiniz.
I. TALEP
BURGAN BANK A.Ş.'ye,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 32 nci maddesinde yer alan
a. Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmaları
b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı(eski adıyla İleri Düzey Lisansı) veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması
şartlarından en az ikisini sağladığımı tevsik eden belgeler ektedir.
Tabi olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Burgan Bank A.Ş.'ye bildireceğimi, Burgan Bank A.Ş.'nin ise tabi olduğum sınıfı etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlü olduğunu, ilgili mevzuatta bahsedilen esaslar çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerektiğinde güncelleyeceğimi, "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri" sınıfına geçerek yukarıda yer alan profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 32 nci maddesi kapsamında "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri" sınıfına alınmayı talep ederim.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
II. BİLGİLENDİRME
Profesyonel Müşterilerin ve Genel Müşterilerin ''Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri'' olmaları durumunda yararlanamayacakları mevzuat hükümleri ve bazı yasal uyarılar aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen,profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin (Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin) "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca tüzel olmayan genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
d) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Talebiniz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında Müşteri Sınıfınız Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak belirlenmiştir:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamındaki esaslara göre müşteri sınıfımın kendi talebim üzerine Talebe Dayalı Profesyonel olarak belirlendiği ve Profesyonel Müşteri olarak yararlanamayacağım mevzuat hükümleri tarafıma bildirilmiştir.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
III. Ekstre ve Mutabakat Tercihleri
Hesap ekstreniz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini işaretleyiniz:
- Hesap ekstremi elektronik ortamda görüntülemek istiyorum. (Ücretsizdir)
Hesap ekstremin e-posta ile gönderilmesini istiyorum. (Ücretsizdir)
E-posta Adresi: .................@......................
Hesap Ekstremin posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum. (Gönderim maliyeti olan aylık 5 TL ücret hesabınızdan tahsil edilecektir.)
Sermaye Piyasası Araçları ve Nakde ilişkin mutabakat seçeneklerinden bir tanesini işaretleyiniz:
- Mutabakat yapılmasını istiyorum.
- Mutabakat yapılmasını istemiyorum.
Müşteri Adı-Soyadı:
İmza:
Müşteri bilgileri web sunucularında değil veri tabanı sunucularında muhafaza edilmektedir. Tüm güvenlik kontrolleri ve süreçler aktif bir şekilde yönetilerek kötü niyetli yazılım ve girişimlere karşı riski minimum seviyede tutmak için sürekli çalışılmaktadır.
Bağlantı Güvenliğinin Sağlanması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin "başkaları tarafından" okunamayacak şekilde nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Başında "https" yazılan adreslerle bağlantı kurulduğunda, bilgiler sadece karşı taraf ve kullanıcı tarafından okunabilecek şekilde şifrelenir. Http ile yapılan bilgi alışverişinde ise bir şifreleme yoktur, https bilgi güvenliği gereken zamanlarda uygulanan bir güvenli iletişim protokolüdür. Bu kapsamda endüstri standardında uygulanan veri şifreleme ile kullanıcı bilgisayarları ile kurumumuz arasındaki işlemler şifreli olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Veri saklama ve erişiminde aşağıdaki güvenlik önlemleri uygulanır.
 • İnternet Şube Bağlantınız sırasında (128 bit) veri şifreleme (encryption) endüstri standardı kullanılmaktadır. Şifreleme, sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarlarımız arasında gerçekleşen işlemlerin okunamayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
 • Firewall (Güvenlik Duvarı)
 • IPS (Güvenlik İhlal Önleme Sistemi)
 • Zararlı yazılım kontrolleri
 • Sayısal sertifikalar
Burgan Bank A.Ş. tarafından işlenecek / işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak , haklarınız, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanan aydınlatma metnine Faydalı Bağlantılar / Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bölümünden ulaşabilirsiniz.
Burgan Bank A.Ş., kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması sırasında kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, kişisel verilerin saklanmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

 

 

TEZGAHÜSTÜ TÜREV İŞLEM TÜRLERİ VE DAYANAK VARLIK LİSTESİ

 

 

 

 

İşlem Türü

 

İşleme Konu Dayanak Varlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWAP

1

Para Swabı (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, CHF/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,USD/JPY,Diğer)

 

 

 

 

2

Çapraz Para Swabı - (Cross Currency Swap) - düz / vanilla (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, CHF/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,USD/JPY,Diğer)

3

Faiz Swabı (IRS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diğer Swaplar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORWARD

1

Forward - Vadeli Döviz (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, CHF/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,USD/JPY,Diğer)

 

 

 

2

Kıymetli Maden Forward (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPSİYON

1

Para Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, CHF/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,USD/JPY,Diğer)

 

 

 

2

Faiz Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, CHF/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF,USD/JPY,Diğer)

 

 

 

3

Düz Avrupa Tipi Opsiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Düz Amerikan Tipi Opsiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bariyerli Opsiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Flexi Par Forward-Flexi Forward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Swaption (Swap Opsiyonu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dijital Opsiyonlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kıymetli Maden Alım - Satım Opsiyonu (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)

 

 

 

 

 

 

 

10

Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Taban Faiz Opsiyonu (Floor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Diğer Alım - Satım Opsiyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Diğer Opsiyonlar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER TÜREV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Diğer Türev Alım - Satım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Diğer işlemler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşteri Şikayet Sayısı

2023 Yılı - Üçüncü Çeyrek Sonuçları

Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı9
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı%0,3
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar9
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler0

Duyurular

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Formu